Projektid

Odoo projektimoodul on integreeritud kõigi teiste moodulitega, on kaasaegne ja ülevaatlik ning võimaldab juhtida erinevat tüüpi projekte.

Kõik vajalik projektijuhtimiseks

  • Projektipõhised kalendri, Gantt graafiku ja kanban vaated, mis aitavad hallata projektiga seotud tegevusi, jälgida kestvust, ajakava ja maksumust.
  • Jaga ülesandeid meeskonnaliikmete vahel kirjeldades ülesandeid ning määrates ülesannetele vastutavaid isikuid.
  • Anna tegevustele staatused (nt uus, töös olev või lõpetatud), et saada töödest kiiresti ülevaate.

Kulud on kontrolli all

  • Arvelda sooritatud projektifaaside või kulunud töötundide alusel.
  • Sea projektile eelarve ja oodatav kasum ning mõõda projektiga kaasnevaid kulusid.

Kogu vajalik informatsioon ühes kohas

  • Ühenda projektiga e-posti aadress - igast e-kirjast tekib automaatselt ülesanne/pilet, mis vajab lahendamist. Sarnaselt on võimalik projektimoodulis hallata ka klienditoe ülesandeid.
  • Iga ülesande alla on võimalik lisada kommentaare või saata kliendile e-kirju otse süsteemist, jäädvustades kogu suhtluse ühte kohta.
  • Projekti dokumentatsiooni saab siduda nii projektiga (nt lepingud) või iga ülesandega eraldi (nt konkreetne ülesandepüstitus või kinnitus tehtud tööst).


Saada kiri

Vastame kirjale 24h jooksul
Email again: