Projekti ulatus

Veendumaks, et kõik kaasatud osapooled saaks projektist ühtemoodi aru, on vaja määratleda projekti ulatus (skoop). Oluline on teadvustada endale, et projekti ulatus areneb seni, kuni projekti ellu viiakse.

  • Selge projekti ulatuse määramine: selge esialgsete vajaduste määramine on hädavajalik projekti edukuse tagamiseks. Kui kõigil osapooltel on sama arusaam eesmärgist, on vajaduste areng ja sellest tulenev otsustusprotsess lihtsam ja selgem.

  • Standardfunktsioonide kasutuselevõtmine prioriteediks: Odoo pakub ideaalset keskkonda väikesteks täiendusteks või suuremateks arendusteks. Vaatamata sellele, on standard lahenduse juurutamine alati eelistatud projekti ajakulu ja kulu silmas pidades. Kui ikkagi on vaja luua arendusi, siis nende loomine on mõistlik alles peale standardfunktsioonide põhjaliku katsetamist.


Saada kiri

Vastame kirjale 24h jooksul
Email again: