Odoo juurutamine

Ootuste juhtimine

Erinevus juurutuse reaalse tulemuse ja tulevaste kasutajate ootuste vahel on ülioluline tegur. Projekti alguses tuleb arvesse võtta mitut olulist aspekti:

  • Projektiga kooskõlas lähenemine: Odoo juurutamise õnnestumiseks on ülioluline nii rollide kui ka vastutuse selge jaotus ja töö selge kirjeldus (valideerimine, probleemide lahendamine jne). Seetõttu on tungivalt soovitatav projekti alguses võtta vajalik aeg teemade vastavusse viimiseks projektiga ja regulaarselt kontrollida, kas see ikka nii on.

  • Keskendu projekti edukusele, mitte ideaalsele lahendusele: SPoC ja konsultandi peamine eesmärk on viia ellu neile usaldatud projekt, et pakkuda kõige tõhusamat lahendust väljendatud vajaduste rahuldamiseks. See eesmärk võib mõnikord olla vastuolus lõppkasutaja visiooniga ideaalsest lahendusest. Sel juhul kohaldavad SPoC ja konsultant reeglit 80-20: keskenduge 80% -le väljendatud vajadustest ja võtke ülejäänud 20% kulu/kasu suhtes kõige ebasoodsamatest vajadustest välja (need proportsioonid võivad muidugi aja jooksul muutuda). Sama eesmärgi saavutamiseks võib teha ka ettepaneku muuta äriprotsesse.

  • Spetsifikatsioonid on alati SELGED: Erinevused ootuste ja valminud arenduste vahel on tihti konflikti allikaks projektides. Selliste olukordade vältimiseks soovitame kasutada erinevaid tööriistu*
     
  • GAP analüüs: Odoo standard funktsionaalsuse võrdlus ärivajadustega annab sisendi täienduste või arendustega tegemiseks. Samuti võib anda sisendi äriprotsesside muutmiseks.
Tööriistad*
  • Kasutaja lugu: See meetod eraldab selgelt vastutuse SPoCi, kelle ülesandeks on selgitada MIDA, MIKS ja KES, ja konsultandi vahel, kes annab vastuse KUIDAS.
  • Kontseptsiooni tõestus: Lihtsustatud versioon, prototüüp, selle kohta, millised on lahenduse põhilised muudatused.

  • Visuaalne makett: Sama põhimõte, mis kontseptsiooni tõestusel aga kasutatakse kasutajaliidese muudatuste kokkuleppimisel.

Saada kiri

Vastame kirjale 24h jooksul
Email again: