JUURUTUS

Odoo juurutustasu on ajakulu põhine ja tasustatakse reaalselt kulunud aja alusel. Ajakulu sõltub ettevõtte äriprotsesside keerukusest ja ettevõtte suurusest. Samuti on määrava tähtsusega Odoo standard protsesside sobivus ettevõttega. Avalah juurutab Odoo standard funktsionaalsused fikseeritud juurutuskulu alusel. Standardjuurutuse käigus viiakse läbi GAP analüüs, mille tulemusel selguvad võimalikud arendus- ja liidestusvajadused teiste süsteemidega.

Kui ettevõttel ei ole selget üheselt mõistetavat protsessi kirjalikus või suulises vormis, tuleb läbi viia äriprotsesside analüüs. Äriprotsesside analüüsi dokument kirjeldab ära ettevõtte protsessid diagrammina koos tegevuste kirjeldustega, andmete, süsteemide ja rollide kaupa. Keerulisemate süsteemide puhul lisanduvad tehnilised diagrammid.

Juurutustööde tunnihind on 65+km, mis arveldatakse iga kuiselt tehtud tööde alusel.

Saada kiri

Vastame kirjale 24h jooksul
Email again: