Timmitud tootmine ehk LEAN manufacturing Odooga

Timmitud tootmine ehk LEAN manufacturing Odooga

LEAN Manufacturing ja LEAN Production põhimõtteid järgitakse tootmisettevõtetes üha enam. Timmitud ehk kulusäästlik tootmine võimaldab toota kaks kuni kolm korda väiksemate ressurssidega kui tavapärase tootmisviisi puhul. See tähendab, et vaja on kas vähem töötajaid, vähem seadmeid, vähem ruumi või vähem aega. Kuidas aitab ERP kulusäästlikult toota ja kuidas LEAN põhimõtteid Odoo abil rakendada? Selles artiklis anname põhjaliku ja visuaalse sissevaate Odoo võimalustesse. 

Miks kasutavad tootmisettevõtted Odood?

 

Esimene põhjus on andmete ja infovahetuse integreeritus, nagu Odoo puhul ikka. 

Odoos on kõik vajalikud tootmise ja lao funktsioonid ühes ja samas tarkvaras, nii et tootja ei pea kulutama raha erinevatele tarkvaratoodetele. Veelgi suurem eelis on see, et kõik osakonnad haldavad oma protsesse ja suhtlevad ühes ja samas kohas ja reaalajas. See aitab vältida kulukaid vigu ning tagada kiire klienditeeninduse.

 

Teine põhjus on see, et Odoo võimaldab kulusäästlikku ehk LEAN tootmist. Tarkvaras on olemas silmapaistev valik tööriistu erinevate mõõdikute seadistamiseks, andmete analüüsimiseks ja tootmise iga sammu optimeerimiseks.

 

Kuidas käib LEAN tootmise juhtimine Odoos?

 

Toome rea näiteid timmitud tootmise protsessidest Odoo vaadete ehk ekraanitõmmistega.

Meie näites on mööbli tootmise ettevõttele installeeritud järgmised Odoo rakendused: 

 • Inventory (Ladu)
 • Manufacturing (Tootmine)
 • Quality (Kvaliteet)
 • PLM – Product Lifecycle Management (Toote elutsükli haldamine)
 • Maintenance (Hooldus)

 

Odoo - rakendused

 

Tootmistellimuste haldamine (MRP) 

(Material Requirements Planning)

Tootmistellimuste haldamise tarkvara aitab varusid planeerida ja juhtida tootmist. Odoo tootmistellimuste haldamine aitab sul seda teha mitmel viisil, olenevalt sellest, kas toodad vaid tellimuste põhjal või ka lattu.

 

 

Tootmisplaan (MPS)

(Master Production Scheduler)

 

Keskne tootmisplaan on kasulik funktsioon, mis aitab tootmist planeerida vastavalt sinu prognoosile ja vajadustele.
 

Odoo - Lean Manufacturing MPS

 

Toote lisamiseks kesksesse tootmisplaani tuleb täita pildil näidatud väljad.

Seda infot on vaja varude optimaalse koguse arvutamiseks ja säilitamiseks.


 

Odoo - redigeeri tootmist

Edasi vaatame eesseisvate kuude üldist kava, kus on võetud arvesse eelnevalt täpsustatud reeglite alusel nõudlus, aga ka nõudluse prognoosi.


 

Pildil on Odoo tootmisplaani (MPS) lisatud kaks toodet:

 • Special Table - see on valmistoode, mida valmistatakse selles tehases.
 • Table leg - see on tarnijalt ostetud toote osa.

 

Jalg on osa lauast ja iga laua jaoks on alati vaja nelja jalga.

Tootmisplaan arvutab toote retsepti põhjal jalgade nõudluse prognoosi.

 

Lahtrite värvid aitavad intuitiivselt mõista, kas peate tootma rohkem, toodate liiga palju või on just õige kogus. See funktsioon aitab kiirendada planeerimise protsessi.

 

Kauba juurde tellimise reeglid 

(Reordering Rules)

 

Kauba juurde tellimise reegleid luuakse Products vaatest. Nende reeglite abil on võimalik määrata süsteemis, mis on minimaalne varu, mida soovin laos hoida ja kui laos olev varu läheb alla soovitud koguse, siis süsteem teab toodet juurde osta või toota nii, et laos oleks maksimaalne soovitud kogus.


 

 

Odoo - korraldage reegleid mber

 

Nõudluse järgi varude täiendamine

 (Replenish on Order)


Nõudluse järgi varude täiendamine sobib toodetele, mida müüte harva, mis võtavad palju laopinda või mis toodetakse/ostetakse vastavalt kliendi soovidele. Siis tuleb toote vormil märkida linnukesega MTO ruut – Replenish on Order. Sisuliselt tähendab see reegel, et kui tootele tekib nõudlus (nt klient tellib toote), siis tooda või osta vastav toode. 

Kui te kinnitate selle tootega müügitellimuse Odoos, genereerib süsteem ostutellimuse või tootmistellimuse automaatselt vastavalt seadistatud marsruudile ehk routing’ule.

 

Odoo - tee tellimuse jrgiTootmisplaan, kauba tellimise automaatreeglid ja perioodidele seatud eesmärgid on kolm võimalust, mille abil saab varusid optimeerimida väiksema vaevaga.

 

Süsteem on võimeline paljusid asju automaatselt kontrollima ja aitab vältida ületootmist või tarbetuid kulutusi laos.

 

Töökeskused | Töötajad | LEAN tootmine

Töökeskuste loomisel saad seadistada ja kirjeldada järgmised aspektid:

 • töötunnid
 • asendustöökeskus juhuks, kui teine on hõivatud
 • kulud tunnis
 • vajalik tootmisteave
 • töökohal kasutatavad seadmed


Parempoolses ülanurgas olevad nupud aitavad saada kiire ülevaate iga töökeskuse produktiivsuse näitajatest.Odoo - Lean tootmise tkoht

 

Marsruut

 

Tootmise alustamiseks lood esmalt toote marsruudi ehk Routing'u.

Marsruudi abil tunneb süsteem ära kõik protsessid, mida peab selle toote valmistamiseks tegema.  

Antud näites peab toode läbima kaks töökeskust ja selle täitmiseks kulub 60 minutit. 

Button Steps - need näitavad samm-sammult loetelu kõigist kvaliteedikontrolli punktidest, mille toode peab läbima.

 

Odoo - tkord
Odoo - tkord 2

 

Töökeskuste ülevaade

Töökeskuste ülevaates näed: 

 • Tööülesandeid, mis ootavad täitmist
 • Hilinenud tellimusi
 • Seadmete kasutusefektiivsust 

Masinate kasutusefektiivsuse (OEE – Operational Equipment Effectiveness) analüüsi tulemusena on võimalik otsustada, kas seade peab töötama kahes vahetuses või saab hakkama ühega, kas seadet on vaja hoida töös kaheksa tundi või piisab viiest.  


 

See tootmistellimus loodi automaatselt tootmisplaanist (MPS), nagu näeme väljalt Allikas - Sourced.

Töötellimuste ülevaate avamiseks võid klõpsata nupul Work Orders.


 

Odoo tabelid on head ja ülevaatlikud tööriistad töökorralduste ja sammude ükshaaval kuvamiseks. 

Kui lisad töökorraldusi, kohandub vaade nii, et oleks mugav kasutada tabeleid töövoo kiirendamiseks. 

Töökäsud

 

Selle vaate eesmärk on töötajat võimalikult palju töökohal aidata.

Siin on toodud iga toote valmistamiseks vajalikud juhised.KVALITEET


Kvaliteedikontrolli võimaluste abil aitab süsteem säilitada kõigi toodete kõrget kvaliteeti.

Kui töötaja pole toote kvaliteedis kindel, võib abi saamiseks pöörduda kvaliteedimeeskonna poole.

Töötajal on juurdepääs PDF-i juhendile, kus ta näeb kõiki toote valmimiseks vajalikke samme.


Selles näites peab kvaliteedi eest vastutav töötaja tegema tootest pildi.

 

Kui operaatoril on seadmega probleem, saab ta lihtsalt klõpsata nupul hooldustaotlus ja täita vormi. 

Nii saab hooldemeeskond kohe teavituse ja kogu vajaliku teabe, et kiiresti tegutseda ja seisakuid piirata.

 

Järgmises vaates saab seadistada ka kvaliteedihoiatust. 

See saadetakse kvaliteedimeeskonnale alati prioriteetsena, et nad saaksid sellele eelisjärjekorras reageerida.

Odoo - spetsiaalne tabel 2

 


Kvaliteedimooduli juhtpaneelil saab seadistada kvaliteedi eest vastutavad meeskonnad.


Odoo - peamine kvaliteet

Tootmisosakond saab käivitada kvaliteediteateid otse oma töökeskuse paneelilt. Kui taotlus on loodud, saab õige inimene info reaalajas. Kiire suhtlus vähendab tootmise seisakuid ja parandab meeskonna efektiivsust.

 
Kanbani liidese abil on lihtne kvaliteedihoiatusi hallata. 

Saab luua etapid vastavalt oma ärivajadustele ja lohistada ülesandeid etappide kaudu. 

Odoo - kvaliteedihoiatused

Kvaliteedihoiatuste kategoriseerimiseks ja märguannete või toimingute automatiseerimiseks reeglite loomiseks saad kasutada silte.

 

Kvaliteedikontrolli punktid

 

Siin saad määratleda kvaliteedikontrolli plaanid konkreetsete lao- või tootmisprotsesside kvaliteedikontrollide käivitamiseks.


 

Selles moodulis pääsed juurde kõigile kvaliteedipunktidele, olenemata sellest, kas need läbiti või mitte ja miks. 

Aruanded aitavad mõista, kus ja kuidas tuleb parandusi teha.


 

TOOTEARENDUS


PLM (Product Life Management)

 

Product Life Management moodul aitab uute toodete arendamise ja olemasolevate täiustamise protsesse hallata.

 

Siin käib töö ECO (Engineering Change Orders) dokumentidega. Insenerid kontrollivad, kas olemasolevad tooted vajavad muudatusi. Samuti aitab moodul välja töötada võimalikke uusi tooteid.


 

Odoo - PLM levaade

Kanbani vaate tasemed on muudetavad ja neid saab vastavalt teie ettevõtte vajadustele reguleerida. 

Igas etapis saab seadistada erinevaid vajalikke kinnitusi või kasutaja kommentaare.Odoo - PLM-i levaade 2

 

See vorm sisaldab kogu teavet, mida vajate toote ülevaatuse alustamiseks. Siin saad määratleda muudatuse tüübi ja koha, kus seda tuleks rakendada.

 

Kvaliteedi eest vastutav meeskond võib leida probleemi näiteks marsruudis ja inseneride meeskond peab siis leidma parima lahenduse.  


Allpool toodud näites tuleb lauaplaat asendada. 

See muudatus tuleb teha retseptid.  

Odoo - PLM levaade 3


HOOLDUS 


Hooldust on kahte tüüpi: remont ja profülaktika 

Remont tähendab, et tootmine tuleb määramata ajaks peatada. 

Töötajad ei saa tööd teha ja  masinad seisavad. 

Ennetav hooldus säästab raha ja parandab efektiivsust.


Odoo seadmed


Seadmed


Siia saab üles panna kogu asjakohase info seadmete ja tööriistade kohta, näiteks:

 • Müüja
 • Garantii aegumine
 • Oluline ennetav teave
 • Kõik hooldustellimused
 • Kus tööriista kasutatakse

 

Odoo varustus 2
Odoo - varustus 3
Odoo - varustus 4


Kuna kogu see teave on tarkvaras saadaval, saavad hooldemeeskonnad hoida kokku aega tehnilise teabe otsimisel.


Kanbani vaade on suurepärane tööriist töökohtade hoolduse etappide järgi korraldamiseks ja tööst parema ülevaate saamiseks

Kalendrivaade on parem, kui peate teadma, millal järgmine ennetav hooldus on kavandatud.
 

Hoolduse taotlus 

(Maintenance Request)

 

Hoolduse taotluse võib käivitada töökorraldus, tõenäoliselt siis, kui on tekkinud ootamatu probleem. Selle saab luua ka hoolduse moodulist (Maintenance). 

Vorm annab probleemi lahendamiseks vajaliku teabe hooldustööde kallal töötavale meeskonnale.

 

 

ANALÜÜTIKA


Timmitud tootmise protsess on lõputu

 

Kõige olulisemad LEAN põhimõtted toimivad tsüklina ja alati on arenguruumi.

Ettevõte peab pidevalt arenema ja selleks peab välja selgitama, kus on ruumi muutustele ja arengule.

Selleks on väga tänuväärsed Odoo aruanded, mis võimaldavad jälgida ja kontrollida kõiki protsesse.

 

Efektiivsuse mõõtmiseks on Odoos levinud mõõdikud

 

Odoo - likamisjaam
 • OEE -  (operational equipment effectiveness)

  süsteemi üldine efektiivsus

 • MTBF  (mean time between failure) 

  riketevaheline aeg

 • MTTR (mean time to repair) 

  keskmine parandusaegMiks valida Odoo?


Odoo suurim eelis on see, et MRP ehk tootmise tarkvara on täielikult integreeritud PLM-i, hoolduse ja kvaliteedirakendustega.

Odooga kasutavad kõik osakonnad ning kogu tarneahel laiemalt üht süsteemi, teave liigub sujuvalt ja aitab vältida vigu, raiskamist ning tootmise ja tarnete viivitusi.

Kui kogu teave on ühes kohas, on juhtidel lihtne teha andemepõhiseid otsuseid konkurentsieelise suurendamiseks.

Kas Odoo võiks sobida ka sinu tootmisettevõttele?

Broneeri tasuta DEMOKirjuta kommentaar

Email again:
 1. nCaUjgXepRisvdBq 6. oktoober 2021
  IiVDTzemHkB
 2. jZXtNJSMzriET 6. oktoober 2021
  uMCdvBrHbNqV
 3. RmfadnZBlUKXLj 21. oktoober 2021
  pNJMGnKojzfcQm
 4. pFmwYiyrf 21. oktoober 2021
  lKLzaYDnqAt
 5. bJlhYMfH 10. november 2021
  ncRHbuleqErz
 6. yqcvHeaVm 10. november 2021
  gfdrRHLIEvAsS
 7. mGuIYTKOFp 25. november 2021
  dLOvTrlN
 8. ObZdQGreIV 25. november 2021
  jcBqMoFUEGgZzV

Viimati meie blogis

 1. Kuidas valida tootmistarkvara keskmise suurusega ettevõttele? 2

  Uued tootmistehnikad ja ärimudelid ning muutlikud turud seavad tootmisettevõtetele aina suuremaid nõudmisi, mille täitmine ja haldamine ilma hea tarkvarata muutub üha keerulisemaks.  

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  17. november 2021
 2. Andmeanalüüs ja Business Intelligence Odooga – reaalajas raportid ja ülevaated mõne klõpsuga 4

  Odoosse sisse ehitatud andmeanalüüsi ja Business Intelligence’i funktsionaalsuste abil saab mõne klikiga luua võtmenäitajaid koondavaid töölaudu ja reaalajalistel andmetel põhinevaid raporteid. Visualiseeritud andmed annavad kiire ülevaate, kuidas äril või osakonnal läheb. Samuti näitavad äriandmetel põhinevad diagrammid ja graafikud võimalusi kulude kokkuhoiuks, äri laiendamiseks, tõhusamaks turunduseks jne. Teisisõnu paremateks äriotsusteks, mis aitavad saavutada konkurentsieeliseid.

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  25. oktoober 2021
 3. Miks keegi ei taha saada maailmas enim kasutatud äritarkvara Odoo arendajaks? 8

  Odoost on saanud  enim kasutatav äritarkvara maailmas, millel on 7 miljonit kasutajat. Paar kuud tagasi sai tarkvara arendavast Belgia ettevõttest ükssarvik. Ettevõtte väärtus kerkis €2 miljardile. Miks siis keegi ei taha saada Odoo arendajaks?

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  8. september 2021
 4. Timmitud tootmine ehk LEAN manufacturing Odooga 8

  LEAN Manufacturing ja LEAN Production põhimõtteid järgitakse tootmisettevõtetes üha enam. Timmitud ehk kulusäästlik tootmine võimaldab toota kaks kuni kolm korda väiksemate ressurssidega kui tavapärase tootmisviisi puhul. See tähendab, et vaja on kas vähem töötajaid, vähem seadmeid, vähem ruumi või vähem aega. Kuidas aitab ERP kulusäästlikult toota ja kuidas LEAN põhimõtteid Odoo abil rakendada? Selles artiklis anname põhjaliku ja visuaalse sissevaate Odoo võimalustesse. 

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  7. september 2021
 5. LEAN tootmine ja ERP – kuidas need kokku sobivad? 10

  Tööstus 4.0 on tark tehas, kus tootmisüksused ja logistikasüsteemid suhtlevad suures osas autonoomselt ehk ilma inimese sekkumiseta. Et sellist küpsusastet saavutada, ei piisa vaid tootmise robotiseerimisest ja automatiseerimisest. Maksimaalse efektiivsuse ja digitaliseerituse saavutamiseks tuleb timmida kogu tarneahelat ning lisaks tootmisele kaasata laod, müük, ost, planeerimine jne. Kuidas seda saavutada? 

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  31. august 2021

Saada kiri

Vastame kirjale 24h jooksul
Email again: