Mis on GAP analüüs?

Mis on GAP analüüs?

ERPi juurutamine nõuab korralikku planeerimist. Et ERP saaks rakendatud vastavalt ärinõuetele ja ettevõtte protsessidele, algab iga meie juurutus- ja arendusprojekt GAP analüüsiga. Kuna Odoo on avatud lähtekoodiga tarkvara, saab seda nii tänu süsteemi sisse ehitatud paindlikkusele kui ka lisa-arendustega kohandada ja täiustada.


Mis on GAP analüüs? 

GAP analüüsi võib nimetada ka vajaduste analüüsiks või vajaduste hindamiseks. 

GAP analüüs on meetod ettevõtte infosüsteemide või tarkvararakenduste hindamiseks, et teha kindlaks, kas ärinõuded on täidetud. Teisisõnu - kui hästi ettevõtte praegune või kavandatav süsteem sobib organisatsiooni igapäevaste vajadustega.

 

Stsenaarium, mille puhul tarkvara EI sobi konkreetsele nõudele, on tuntud kui GAP.

GAP ehk lünk viitab ruumile praeguse seisundi  ehk "kus me oleme" ja soovitud seisundi ehk "kus me tahame olla" vahel.  Samuti annab analüüs suunised, milliseid samme (äriprotsesside muutmine, tarkvara juurutamine, andmete ületoomine, arendused) tuleb ärinõuete edukaks täitmiseks teha.

ERP-i juurutusmeeskonna ülesanne on sobitada omavahel kõigepealt maksimaalselt „soovitud tarkvara“ ja „olemasolev tarkvara“ ehk selgitada välja kliendi vajadused ja "karbitoodete" vastavus neile vajadustele. Teine ülesanne on dokumenteerida, mis jääb puudu ehk millistele lisa-arendustele tuleks mõelda.  

Odoo puhul pole meie käsutuses klassikalises mõttes karbitoodet, vaid tööriistakomplekt keskse infosüsteemi loomiseks, kuid meetod on siiski sama.


Miks on ERPi puhul GAP analüüsi vaja?

Sõltumata sellest, kas olete alles ERPi valimise faasis või juurutate, aitab GAP investeeringuid optimeerida. Kui alles valite ERPi, aitab GAP avastada puudujääke ja ebaefektiivsust, mis võivad muidu valikuprotsessi käigus tähelepanuta jääda.


GAP analüüs on parim viis maksimeerida ERPist saadavat ärikasu


Meie eesmärk juurutajatena ei ole teid aidata mitte ainult tehniliselt, vaid ka ettevõttele rohkem kasumit tuua. Seda saame me teha aga ainult äripoolt terviklikult tundma õppides.

Kui valite meid oma Odoo juurutuspartneriks, siis aitab meie GAP analüüs teil oma ERP projekti lõpule viia kokku lepitud mahus kokku lepitud eelarvega õigeks ajaks kokku lepitud töövooga.

 

GAP analüüsi kasu ja eelised

 • GAP analüüs on ERPi projektide puhul oluline, kuna aitab kliendil uue tarkvara funktsioonidest selgelt aru saada.

 • Kõik äriprobleemid pole põhjustatud tarkvarast. Samuti pole neid kõiki ka vaid tarkvaraga võimalik lahendada. Detailne GAP analüüs aitab probleeme avastada ning on hea lähtekoht äriprotsesside ümber kujundamiseks. Hästi tehtud GAP innustab klienti projekti optimeerima ehk siis säilitama ainult neid funktsioone, mis on konkreetsele ettevõttele olulised.

 • GAP-analüüsi kolmas ​​eelis on see, et see sunnib igale probleemstsenaariumile määrama õige prioriteetsusastme, mis on eelarve ja juurutamise ajakava planeerimisel väga kasulik. Teisisõnu: GAP-analüüs võimaldab täpselt hinnata Odoo juurutamise kestust ja maksumust.

 

Odoo juurutus & GAP analüüsi protsess 

Odoo juurutamine võtab keskmiselt 4-6 kuud sõltuvalt ettevõtte keerukusest ning erivajadusest. Juurutuse edu tagab ettevõtte valmisolek muuta äriprotsesse ning otsustajate tihe kaasamine protsessi. 

Iga projekti puhul on esimene eesmärk võtta võimalikult kiiresti kasutusele Odoo standardfunktsionaalsus koos meie poolt loodud Eesti lokalisatsiooniga.  

GAP analüüsiga koondame kõik teie projekti spetsifikatsioonid ja anname hinnangu erinevuste kohta Odoo standardlahenduses ja rätseplahendust vajava vahel.  

Peamiseks allikaks lünkade tuvastamisel on intervjuude ja töötubade käigus välja selgitatud erinevate huvigruppide soovid ja vajadused. 


 

Valite ERPi või otsite Odoo juurutuspartnerit?

Oleme valmis aitama teie ettevõttel Odood juurutada nii, et saaksite oma investeeringust maksimumi võtta.

VÕTKE ÜHENDUST


Kirjuta kommentaar

Email again:
 1. xWNDEgaYbMTSh 21. juuni 2021
  mzJfPokUuG
 2. fdNlTyVpcS 21. juuni 2021
  SeiUQTNJdGK
 3. RpaEozDj 17. juuli 2021
  mYRlOorPgFexLtKQ
 4. cZEimgJxrGRWvTC 17. juuli 2021
  ARLJscTZNCEMV
 5. wiVLbetaBSp 24. juuli 2021
  orwTePFp
 6. smIRfGWBexSMOau 24. juuli 2021
  fbyoGpRSswFW

Viimati meie blogis

 1. Mis on GAP analüüs? 6

  ERPi juurutamine nõuab korralikku planeerimist. Et ERP saaks rakendatud vastavalt ärinõuetele ja ettevõtte protsessidele, algab iga meie juurutus- ja arendusprojekt GAP analüüsiga. Kuna Odoo on avatud lähtekoodiga tarkvara, saab seda nii tänu süsteemi sisse ehitatud paindlikkusele kui ka lisa-arendustega kohandada ja täiustada.

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  14. juuni 2021
 2. Odoo POS - terviklik kassasüsteem 8

  Odoo POS ehk Point of Sales on kassasüsteemi terviklahendus igas suuruses ettevõtetele. Lisaks jae- ja hulgikaubandusele kasutatakse tarkvara ka näiteks restoranides ja kohvikutes, spaades, salongides, apteekides, spordiklubides, kliinikutes, autopesulates jms. 

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  17. mai 2021
 3. Personalijuhtimine, palgaarvestus & värbamine Odooga 10

  Inimesed on iga ettevõtte suurim vara ja personalijuhtimine üha olulisem strateegiline funktsioon konkurentsieelise saavutamisel. Tööjõudu tuleb värvata, koolitada, juhtida. Need on kõik pikaajalised ja infomahukad tegevused. Ettevõtted kasutavad Odoo personalitarkvara töötajate andmete salvestamiseks, alluvus-suhete haldamiseks, palgaarvestuseks, hüvitiste ja kulutuste haldamiseks ja muidugi värbamisprotsessides. Kui sinu ettevõttel on personali haldamisega seotud väljakutse, siis Odool on ilmselt olemas funktsionaalsus selle lahendamiseks või tõhustamiseks. 

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  13. aprill 2021
 4. Odoos on nüüd läbi Open Banking API „otseühendus“ kõikide suuremate Eesti pankadega 10

  Uue EL makseteenuste direktiiviga avati 2019. septembris Euroopa Liidu makseteenuste turg. Avatud panganduse eesmärk on avardada nii era- kui ka äriklientide võimalusi.

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  6. aprill 2021
 5. Finantsarvestuse ja -analüüsi võimalused Odoos  13

  Ükskõik, kas teete raamatupidamist ise või ostate sisse. Odoo pakub väga laialdasi finantsarvestuse võimalusi.

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  15. märts 2021

Saada kiri

Vastame kirjale 24h jooksul
Email again: