Kuidas Odoo end ära tasub?

Kuidas Odoo end ära tasub?

Üks osa ettevõtte juhte pöördub meie poole seetõttu, et nende praegused protsessid ja vananenud tehnoloogia on lakanud töötamast või kohe-kohe õhku lendamas. Teine osa juhte ja omanikke teavad, et olemasolevad vahendid takistavad kasvu ja edasiliikumist. Nad teavad, et peab olema parem viis asju teha, kuid nad pole kindlad, mida tulemuslikkuse parandamiseks teha.


Aga kes siis teab? 

ERPi investeeringutasuvuse arvutamist ei saa või ei tasu jätta roboti või algoritmi hooleks. See paraku oleneb alati konkreetsest ettevõttest ja juhtumist.  

ERPi kasutusele võttu tuleks vaadata pigem kui ärimuutust mitte kui IT projekti. Pigem on tegemist äriprotsesside automatiseerimisega ja tasuvusele mõtlemist tuleks alustada konkurentsieelist andva business case-i leidmisest ja defineerimisest. 

Toome mõned näited spetsiifilistest, konkreetsetele ettevõtetele kasu toonud struktuurilistest parendustest, millest teatud aspekte on võimalik, kuid mitte kõike, rahanumbritesse panna.

 

Tootluse kasv 20%

Ettevõttes Z mõjutab toorme sisseostu hind suurel määral kasumit. Samuti on ettevõttes tellimustega seoses palju eksimusi, kuna protsessid ei ole kõigi osapoolte jaoks üheselt selged. Ettevõte arvutas osade kaupa välja, kui palju aitaks Odoo aastas ja kolme aastaga kulusid kokku hoida või rohkem toota. Parem planeerimine aitas kasvatada tootlust 20%, mis tähendab 850 000 eurot suuremat käivet.

 

20 asemel 3 raamatupidajat

Tootmisettevõte haldas oma raamatupidamist paberil. Iga päev tegeles umbes 2800 tehinguga 20 töötajat. ERPi kasutuselevõtuga vähendati töötajate arvu kolmele ja üldkulusid aastas umbes 770 000 euro võrra.

 

Efektiivsemad protsessid

Teenuseid pakkuvas ettevõttes on 15 töötajat ja 127 klienti. Plaan on võtta kasutusele ERP.

Ühistes töötubades töötati välja uued müügi, klienditeeninduse ja raamatupidamise protsessid nii, et tarkvara toetaks neid protsesse töövoogude ja automatiseeritud arvehalduse abil.

Eelanalüüsi põhjal võib öelda, et see säästab aega - 105 minutit kliendi kohta kuus. Keskmise sisemise kulumääraga 45 eurot võimaldab uuendus 5 aasta jooksul kokku hoida 666 750 eurot. ERPi litsentsid ja juurutamine läheks eelanalüüsi põhjal maksma

Investeeringutasuvus ehk ROI = (600 000 – 119 000) / (119 000) = 4,04

Kui ROI on suurem kui 0, ületab määratud potentsiaal investeerimiskulud. See tähendab, et tarkvara tasub end ära 5 aastaga.

 

Värbamise asemel tarkvara

Ettevõttes L hallatakse tellimusi ja maksmata arveid käsitsi. Kui ettevõte soovib kasvada, siis peab ta palkama veel 7 täiskohaga töötajat järgmise 5 aasta jooksul. Kui võtta kasutusele ERP, siis väheneks haldamisele kuluv aeg nii palju, et uusi inimesi värvata ei tuleks.

 

Investeeringu tasuvuse saab arvutada nii:

7 x (aasta palgad/ hüved/ üldkulud) x 5 aastat

 

Ühe inimese palgakulu ettevõttele on 31 200 eur/aastas, hüved 1900 eur/aastas ja üldkulud 2800 eur/aastas. 

Kokku: 35 900

 

7 inimese aastane kulu on siis: 251 300 eurot

Viie aasta kulu: 1 256 500 eurot

 

7% rohkem müüki

Ettevõte Y ei saa müüa, kui laost on toode otsas. Odoo nõudluse prognoosi funktsionaalsus aitab ennustada hooajalist nõudluse suurenemist jms, toodete laost otsa lõppemist vältida ja tõsta müüki 7%.

 

Kliendiportaali investeeringutasuvus 9 kuud

Ettevõte T pakub muu hulgas varuosi keskmise suurusega masinate ja sõidukite tootjatele. Enne laekus faksi, e-posti või telefoni teel mitusada varuosade tellimust päevas , mille kaks töötajat pidid käsitsi majandustarkvarasse lisama. Odoo juurutamisega automatiseeriti pea kogu tellimise ja tellimuse töötlemise protsess. Paar nädalat pärast uue süsteemi juurutamist töödeldi veebiportaali kaudu juba üle 90% varuosade tellimustest. Tegemist on kliendiportaaliga, kus klient saab tellimuse otse esitada ja tellimuse olekut reaalajas jälgida. Klient tellib, laotöötaja näeb tellimuse olekut, saateleht trükitakse automaatselt ja kaup toimetatakse kohale. Kaks töötajat, kes seni olid keskendunud varuosadele, on leidnud ettevõtte sees muud tööd. Investeering tasus end ära vähem kui üheksa kuuga. Klient saab kasu ka suuremast läbipaistvusest ja kiirematest tarnetest.

 

Efektiivsem laoseisu- ja ajajuhtimine

Tööriistatootja võttis kasutusele ERP-tarkvara. Selle tulemusel lühenesid tarneajad, suurenes tarnekuupäevadest kinnipidamine, vähenesid tootmiskulud ja paranes ressursside kasutamine. Lisaks hallati varusid uue lahendusega tõhusamalt ja kapitali vähendati peaaegu 20% ilma tootmispiiranguteta. Paranes suhtlus hankijatega ehk nii ettevõtte siseste- kui väliste klientidega. Paranes laoseisu ja aja juhtimine ehk nii protsesside kui süsteemide võtmes kiirenesid oluliselt protsessid ning seoses sellega ollakse oluliselt efektiivsemad.

 

Kiiremad ja õigemad otsused ning 20% suurem kasum

Ettevõte T võttis kasutusele Odoo. Aasta aja pärast viidi läbi audit. Paranenud on informatsiooni kätte saadavus ja ettevõtte struktuuriüksuste vaheline suhtlus.

Oluliselt on vähenenud ettevõttes esinevate protseduuride, andmete sisestamise jms dubleerimine. Suurenenud on andmete terviklikkus ja usaldusväärsus.

Paranenud ja kiiremaks muutunud on otsuste vastuvõtmine. Kui andmed on õigete inimeste käes õigel ajal, on suurem tõenäosus, et võetakse vastu õige otsus. Efektiivsuse ja produktiivsuse kasv kajastub ettevõtte kasumiaruandes +20% suurema tuluna.

 

Kuidas oma business case-i leida?

Kaardistage oma peamised murekohad. Pange sissevaated lihtsate lausete kujul kirja: 

Meil on vaja parendada x ja me saame seda teha läbi y.  

Niisugused arvutused aitavad paika panna ka eelarve, mida oleks mõistlik tarkvarasse investeerida. 

 


Kirjuta kommentaar

Email again:
 1. lwNarZSCBgdIv 7. september 2020
  WluwbBecHM
 2. JjqyFxhwWSdeCgZ 7. september 2020
  TUEjxOkyV
 3. sample@email.tst 22. detsember 2021
  555
 4. sample@email.tst 22. detsember 2021
  555
 5. sample@email.tst 22. detsember 2021
  555
 6. sample@email.tst 22. detsember 2021
  555
 7. sample@email.tst 22. detsember 2021
  555

Viimati meie blogis

 1. Kuidas valida tootmistarkvara keskmise suurusega ettevõttele? 18

  Uued tootmistehnikad ja ärimudelid ning muutlikud turud seavad tootmisettevõtetele aina suuremaid nõudmisi, mille täitmine ja haldamine ilma hea tarkvarata muutub üha keerulisemaks.  

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  17. november 2021
 2. Andmeanalüüs ja Business Intelligence Odooga – reaalajas raportid ja ülevaated mõne klõpsuga 20

  Odoosse sisse ehitatud andmeanalüüsi ja Business Intelligence’i funktsionaalsuste abil saab mõne klikiga luua võtmenäitajaid koondavaid töölaudu ja reaalajalistel andmetel põhinevaid raporteid. Visualiseeritud andmed annavad kiire ülevaate, kuidas äril või osakonnal läheb. Samuti näitavad äriandmetel põhinevad diagrammid ja graafikud võimalusi kulude kokkuhoiuks, äri laiendamiseks, tõhusamaks turunduseks jne. Teisisõnu paremateks äriotsusteks, mis aitavad saavutada konkurentsieeliseid.

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  25. oktoober 2021
 3. Miks keegi ei taha saada maailmas enim kasutatud äritarkvara Odoo arendajaks? 24

  Odoost on saanud  enim kasutatav äritarkvara maailmas, millel on 7 miljonit kasutajat. Paar kuud tagasi sai tarkvara arendavast Belgia ettevõttest ükssarvik. Ettevõtte väärtus kerkis €2 miljardile. Miks siis keegi ei taha saada Odoo arendajaks?

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  8. september 2021
 4. Timmitud tootmine ehk LEAN manufacturing Odooga 22

  LEAN Manufacturing ja LEAN Production põhimõtteid järgitakse tootmisettevõtetes üha enam. Timmitud ehk kulusäästlik tootmine võimaldab toota kaks kuni kolm korda väiksemate ressurssidega kui tavapärase tootmisviisi puhul. See tähendab, et vaja on kas vähem töötajaid, vähem seadmeid, vähem ruumi või vähem aega. Kuidas aitab ERP kulusäästlikult toota ja kuidas LEAN põhimõtteid Odoo abil rakendada? Selles artiklis anname põhjaliku ja visuaalse sissevaate Odoo võimalustesse. 

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  7. september 2021
 5. LEAN tootmine ja ERP – kuidas need kokku sobivad? 28

  Tööstus 4.0 on tark tehas, kus tootmisüksused ja logistikasüsteemid suhtlevad suures osas autonoomselt ehk ilma inimese sekkumiseta. Et sellist küpsusastet saavutada, ei piisa vaid tootmise robotiseerimisest ja automatiseerimisest. Maksimaalse efektiivsuse ja digitaliseerituse saavutamiseks tuleb timmida kogu tarneahelat ning lisaks tootmisele kaasata laod, müük, ost, planeerimine jne. Kuidas seda saavutada? 

  Egon Raamat

  Egon Raamat

  31. august 2021

Saada kiri

Vastame kirjale 24h jooksul
Email again: